Aktualności

Oświadczenie Wójta Gminy Podgórzyn dotyczące otwarcia Przedszkola

Szanowni Państwo, w związku z najnowszymi regulacjami prawnymi dotyczącymi otwarcia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, w konsultacji z dyrektorami placówek oświatowych Gminy Podgórzyn, podjęliśmy działania mające na celu jak najszybsze przygotowanie placówek do bezpiecznego przyjęcia dzieci. Wiąże się to z koniecznością spełnienia wszystkich Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Placówki zostaną otwarte po uzyskaniu pewności, że zapewniają bezpieczeństwo dla dzieci, nauczycieli i obsługi, co zostanie potwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze. O terminie otwarcia przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zostaniecie Państwo poinformowani. Wójt Gminy Podgórzyn - Mirosław Kalata

← Powrót

  • Wtorek, 05 maja 2020
  • Ilona Rajkowska