Plan lekcji
L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8.00-8.45 j.niemiecki Kształ.zintegr. Kształ.zintegr. Kształ.zintegr. religia
2 8.55-9.40 religia Kształ.zintegr. Kształ.zintegr. Kształ.zintegr. Kształ.zintegr.
3 9.50-10.35 Kształ.zintegr. Kształ.zintegr. Kształ.zintegr. Kształ.zintegr. Kształ.zintegr.
4 10.45-11.30 Kształ.zintegr. Kształ.zintegr. Kształ.zintegr. Kształ.zintegr. Kształ.zintegr.
5 11.50-12.35 Kształ.zintegr. w-f  j,niemiecki    
6 12.45-13.30          
7 13.40-14.25          
 
             
             
L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8.00-8.45 religia Kształ.zintegr. Kształ.zintegr. Kształ.zintegr. Kształ.zintegr.
2 8.55-9.40 j.niemiecki Kształ.zintegr. Kształ.zintegr. Kształ.zintegr. religia
3 9.50-10.35 Kształ.zintegr. Kształ.zintegr. Kształ.zintegr. Kształ.zintegr. Kształ.zintegr.
4 10.45-11.30 Kształ.zintegr. Kształ.zintegr. Zaj.komput. Kształ.zintegr. Kształ.zintegr.
5 11.50-12.35 Kształ.zintegr. w-f    j.niemiecki Kształ.zintegr.
6 12.45-13.30          
7 13.40-14.25          
 
             
             
L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8.00-8.45 Kształ.zintegr. Kształ.zintegr. Kształ.zintegr. Kształ.zintegr. Kształ.zintegr.
2 8.55-9.40 Kształ.zintegr. Kształ.zintegr. Kształ.zintegr. Kształ.zintegr. Kształ.zintegr.
3 9.50-10.35 Kształ.zintegr. Kształ.zintegr. Kształ.zintegr. Kształ.zintegr. Kształ.zintegr.
4 10.45-11.30 j,niemiecki Kształ.zintegr. Kształ.zintegr. j.niemiecki Kształ.zintegr.
5 11.50-12.35  religia religia    zaj.komput.  
6 12.45-13.30          
7 13.40-14.25          
 
             
             
L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8.00-8.45 j.angielski religia j.polski j.polski w-f
2 8.55-9.40 j.polski przyroda matematyka matematyka w-f
3 9.50-10.35 matematyka matematyka j.niemiecki przyroda j.niemiecki
4 10.45-11.30 religia j.polski j.angielski godz.wychow. j.polski
5 11.50-12.35  j.niemiecki informatyka historia   matematyka
6 12.45-13.30   w-f  plastyka    muzyka
7 13.40-14.25   w-f  technika    
 
             
             

 

L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8.00-8.45 j.polski przyroda matematyka matematyka j.polski
2 8.55-9.40 j.angielski religia j.polski j.polski j.niemiecki
3 9.50-10.35 religia muzyka j. angielski j.niemiecki historia
4 10.45-11.30 matematyka matematyka j.niemiecki w-f przyroda
5 11.50-12.35  informatyka j.polski przyroda w-f plastyka
6 12.45-13.30 w-f technika      WDŻ
7 13.40-14.25  w-f  godz.wychow.      
 
             
L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8.00-8.45 matematyka matematyka j.niemiecki j.niemiecki j.niemiecki
2 8.55-9.40 religia j.polski j.angielski przyroda j.polski
3 9.50-10.35 j. angielski religia j. polski j. polski informatyka
4 10.45-11.30 j.polski przyroda w-f matematyka informatyka
5 11.50-12.35  historia plastyka w-f muzyka  historia
6 12.45-13.30 technika j.polski  matematyka w-f  matematyka
7 13.40-14.25    godz.wychow.   w-f  przyroda
           
             
L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8.00-8.45 religia j.polski j.angielski geografia informatyka
2 8.55-9.40 matematyka matematyka j.niemiecki j.niemiecki informatyka
3 9.50-10.35 j. polski historia matematyka matematyka w-f
4 10.45-11.30 j.angielski religia j.polski j.polski w-f
5 11.50-12.35  geografia fizyka  chemia historia  fizyka
6 12.45-13.30 j.niemiecki godz.wychow.  w-f plastyka  j.polski
7 13.40-14.25  muzyka  biologia  w-f biologia  chemia
           
             
             
L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek