Aktualności

Ograniczenie funkcjonowania szkoły i przedszkola do 18.04.2021

Od 12.04.2021 do dnia 18 kwietnia 2021 r. na podstawie rozporządzenia MEiN z dnia

na obszarze całego  kraju ogranicza się funkcjonowanie  szkół podstawowych, w tym oddziałów przedszkolnych w tych szkołach. Na wniosek rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rodziców dzieci, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 placówka ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do których uczęszczają te dzieci.

Wniosek rodzica o opiekę w przedszkolu

Edytowany: Piątek, 09 kwietnia 2021

← Powrót

  • Piątek, 09 kwietnia 2021
  • Ilona Rajkowska