Deklaracja dost─Öpno┼Ťci

         BIP

Deklaracja dost─Öpno┼Ťci Strony Szko┼éy Podstawowej im. W┼éadys┼éawa Stanis┼éawa Reymonta w ┼Üci─Ögnach

Szko┼éa Podstawowej im. im. W┼éadys┼éawa Stanis┼éawa Reymonta w ┼Üci─Ögnach zobowi─ůzuje si─Ö zapewnia─ç dost─Öpno┼Ť─ç swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost─Öpno┼Ťci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. O┼Ťwiadczenie w sprawie dost─Öpno┼Ťci ma zastosowanie do strony internetowej www.spsciegny.pl

Strona internetowa naszej placówki jest cz─Ö┼Ťciowo zgodna z wytycznymi o dost─Öpno┼Ťci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dla strony http://spsciegny.pl przeprowadzono samoocen─Ö dost─Öpno┼Ťci dla osób niepe┼énosprawnych oraz skorzystano z dost─Öpnego narz─Ödzia do oceny strony:
Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, ┼╝e strona internetowa http://spsciegny.pl spe┼énia wymagania w 92,51%.
Szko┼éa bedzie na bie┼╝─ůco usuwa─ç stwierdzone niedogodno┼Ťci na stronie internetowej

Ułatwienia na stronie http://spsciegny.pl:

  • mo┼╝liwo┼Ť─ç zmiany wielko┼Ťci liter na stronie (funkcja ctr+, ctrl-)
  • podkre┼Ťlenie oraz pod┼Ťwietlenie linków
  • nawigacja klawiatur─ů

 

  • filmy nie posiadaj─ů napisów dla osób g┼éuchych
  • niektóre zdj─Öcia z wydarze┼ä nie posiadaj─ů pe┼énych opisów alternatywnych
  • dokumenty w PDF nie s─ů dokumentami edytowalnymi
  • cz─Ö┼Ť─ç plików nie jest dost─Öpnych cyfrowo

Na stronie internetowej mo┼╝na u┼╝ywa─ç standardowych skrótów klawiaturowych przegl─ůdarki.
O┼Ťwiadczenie sporz─ůdzono: 2020.09.23

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: dyrektor szko┼éy
E-mail: dyrektor@sciegny.nauczanie.eu
Telefon: 757619240

Ka┼╝dy ma prawo zg┼éosi─ç uwagi dotycz─ůce dos─Öpno┼Ťci cyfrowej strony lub jej elementu, zg┼éosi─ç ┼╝─ůdanie zapewnienia dost─Öpno┼Ťci cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskowa─ç o udost─Öpnienie niedost─Öpnej informacji w innej alternatywnej formie.

┼╗─ůdanie musi zawiera─ç dane kontaktowe osoby zg┼éaszaj─ůcej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy ┼╝─ůdanie, wskazanie dogodnej formy udost─Öpnienia informacji, je┼Ťli ┼╝─ůdanie dotyczy udost─Öpnienia w formie alternatywnej informacji niedost─Öpnej.

Rozpatrzenie zg┼éoszenia powinno nast─ůpi─ç niezw┼éocznie, najpó┼║niej w ci─ůgu 7 dni. Je┼Ťli w tym terminie zapewnienie dost─Öpno┼Ťci albo zapewnienie dost─Öpu w alternatywnej formie nie jest mo┼╝liwe, powinno nast─ůpi─ç najdalej w ci─ůgu 2 miesi─Öcy od daty zg┼éoszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmow─Ö realizacji ┼╝─ůdania mo┼╝na z┼éo┼╝y─ç skarg─Ö do organu nadzoruj─ůcego poczt─ů lub drog─ů elektroniczn─ů na adres:
Organ nadzoruj─ůcy: Gmina Podgórzyn
Adres: Podgórzyn, ul. ┼╗o┼énierska 14, 58-562 Podgórzyn

E-mail: gmina@podgorzyn.pl
Telefon: +48 75 75 48 101
Skarg─Ö mo┼╝na z┼éo┼╝y─ç równie┼╝ do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dost─Öpno┼Ť─ç architektoniczna

Szko┼éa Podstawowa im. W┼é. St. Reymonta w ┼Üciegnach nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. Szko┼éa nie dysponuje platformami i windami pozwalaj─ůcymi na przemieszczanie si─Ö na wy┼╝sze pi─Ötra oraz toalet dostosowanych do potrzeb osób niepe┼énosprawnych. Szko┼éa nie posiada t┼éumacza j─Özyka migowego.