Dyrekcja

Artykuł archiwalny

Sam o sobie...( tekst dyrektora szkoły w latach 1985-2018 Leszka Basińskiego)

Od roku szkolnego 1985/86 jestem dyrektorem Szkoły Podstawowej w Ściegnach. W chwili objęcia funkcji dyrektora szkoły, szkoła posiadała 8 sal lekcyjnych i tzw. suche sanitariaty na zewnątrz , wybudowane ok. 1917 r.

Od 1992 roku trwała przez 5 lat rozbudowa obiektu szkolnego, w wyniku czego pozbyliśmy się tzw. suchych zewnętrznych sanitariatów, zyskaliśmy sanitariaty spełniające współczesne wymogi higieny z umywalkami, kabinami prysznicowymi. Rozbudowaliśmy salę gimnastyczną z zapleczem, posiadamy 11 sal lekcyjnych, gabinet pedagoga, higienistki szkolnej, dużą bibliotekę, siłownię, szerokie i jasne klatki schodowe , gabinet sekretariatu szkoły, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, zaplecza socjalne, szatnie dla każdego oddziału, salę komputerową. Wszystko to powstało dzięki pracy i zaangażowaniu wielu podmiotów i pracy całego środowiska lokalnego ze środków zarówno Gminy Podgórzyn jak i też Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Funduszu Totalizatora Sportowego, sponsorów prywatnych a cały sprzęt komputerowy dzięki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Nadmienić tutaj należy, że aby uzyskać pomoc i środki na całą inwestycję należało dotrzeć do różnych instytucji i osób czego dowodem jest moja obecność u ówczesnego Premiera RP Pana Waldemara Pawlaka.

Cała szkoła jest ogrzewana z własnej kotłowni c.o. opalanej gazem ziemnym. W chwili obecnej wnętrze budynku mamy wyremontowane, stare okna i drzwi zewnętrzne wymienione na PCV, sale lekcyjne wyposażone w pomoce dydaktyczne. Musimy wykonać jeszcze część elewacji zewnętrznej w celu podniesienia estetyki i ocieplenia budynku. Nasza szkoła na wsi spełnia rolę kulturotwórczą, jest jedynym obiektem użyteczności publicznej, gdzie odbywają się wszystkie zebrania, spotkania środowiskowe , koncerty filharmonii itp.

Tradycją stały się już spotkania opłatkowe seniorów i osób samotnych naszej miejscowości , na które przychodzi około 60 osób i jest to jedyna okazja dla tych ludzi spotkania się, wysłuchania koncertu zespołów artystycznych.

W okresie wakacji i ferii zimowych, od 6 lat organizowałem kolonie na zasadzie wymiany dla dzieci z terenów wiejskich całej Polski. Udało mi się nawiązać współpracę z gminami Krzywiń i Kościan ( województwo wielkopolskie) i gminami Kruklanki, i Stawiguda (województwo warmińsko-mazurskie).Od maja do września nocuje u nas wiele wycieczek szkolnych z całej Polski.

Co roku wypoczywa w szkole około 100 dzieci na dwóch lub trzech turnusach dwutygodniowych latem i około 40 osób w czasie zimy. Wymiana kolonijna trwa nieprzerwanie od sześciu lat.

Przy szkole powstało wiele terenów zielonych , które podnoszą estetykę szkoły jak również stwarzają możliwość wypoczynku dzieciom.

Szkoła jest wyposażona we wszystkie pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne , takie jak telewizory, magnetowidy , odtwarzacze wideo, radiomagnetofony, komputery itp.

Nawiązaliśmy ścisłą współpracę z Teatrem im. C.K.Norwida w Jeleniej Górze, gdzie jako jedyna szkoła wystawialiśmy własną sztukę na scenie tego teatru. Uczestniczymy we wszystkich premierach spektakli muzycznych dla dzieci, wystawianych w tym teatrze. Mamy podpisaną umowę z Filharmonią Jeleniogórską na wszystkie cykliczne koncerty w ciągu roku szkolnego, które odbywają się w naszej szkole.

Od klasy II jest nauczany język obcy – niemiecki a od klasy IV nadobowiązkowy język angielski. W szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne dla dzieci zainteresowanych informatyką, na które uczęszcza około 50 osób zarówno ze szkoły jak i spoza niej.

Szkoła jest bardzo przyjazna dla uczniów , czego dowodem jest, że około 20 % dzieci jest spoza naszego obwodu szkolnego, dowożona przez rodziców 5 i więcej kilometrów nawet z górnego Karpacza, Kowar.

W roku 2000 szkoła otrzymała imię Władysława Stanisława Reymonta, posiadamy swój sztandar szkoły a na ceremonii nadania imienia były takie osoby jak: Marszałek Sejmu RP, Kurator Oświaty we Wrocławiu , biskupi i wielu innych znamienitych gości z którymi kontakt utrzymujemy do dzisiaj. Docenieniem pracy szkoły była moja wizyta wraz z delegacją państwową na Ukrainie na zaproszenie Premiera Ukrainy, czy wyjazd do Warszawy na spotkanie z Prezydentem RP w Pałacu Prezydenckim lub spotkanie w Sejmie.

Leszek Basiński