Nasze sukcesy

Rok 2020/2021

Wyniki egzaminu ósmoklasisty:

średnio procent:

j.polski 63,64 % ( średnio w Polsce 60% , średnia województwa 58%, gmina Podgórzyn 61%)

matematyka 47,64% ( średnio w Polsce 47% , średnia województwa 45%, gmina Podgórzyn 52%)

j.angielski 65,50% ( średnio w Polsce 66% , średnia województwa 66%, gmina Podgórzyn  74%)

j.niemiecki 52,67% ( średnio w Polsce 49% , średnia województwa 49%, )

 

 

Rok 2019/2020

Wyniki egzaminu ósmoklasisty:

Średni wynik egzaminu uczniów naszej szkoły:

 

j. polski – 56,8, matematyka – 48,8%, j. angielski – 63,3%, j. niemiecki – 36%

- średnie wyniki w Polsce z poszczególnych przedmiotów wyniosły:

j. polski – 59%, matematyka – 46%, j. angielski – 54%, j. niemiecki – 45%.

- średnie wyniki z przedmiotów we wsiach w Polsce:

j. polski – 58%, matematyka – 44%, j. angielski – 48%

- średnie wyniki w gminie Podgórzyn wyniosły:

j. polski – 55,2%, matematyka – 43,3%, j. angielski – 49,3%, j. niemiecki – 45,5%

Średnie wyniki pokazują, że w porównaniu do szkół w gminie Podgórzyn Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Ścięgnach uzyskała najwyższy wynik procentowy w gminie z matematyki, oraz z j. angielskiego (duża różnica procentowa)

 

Etap Powiatowy

Konkurs ZDolny ?�l�?zak:

j.angielski Amelia Marzec

matematyka Piotr Rosek kl VIII

 

 

Rok 2018/2019

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

przedmiot

Ścięgny

województwo

Polska

 

j.polski

 

63,2%

61%

63%

 

matematyka

40,5%

43,5%

45%

 

j.angielski

62,8%

60%

59%

 

j.niemiecki

54,3 %

41%

42%

 

 

 

 

Etap Wojewódzki:

 

Katarzyna Polowczyk  kl.VI - 2 miejsce w Dolno??l�?skim Konkursie Bezpieczny KRUSnal

 

Etap Powiatowy:

Amelia Marzec kl VII- awans do etapu powiatowego w Konkursie ZDolny ?�l�?zaczek z j. angielskiego

dru??yna ch??opców w biegach prze??ajowych - 3 miejsce w Powiatowych Mistrzostwach

 

Rok 2017/2018

Etap Ogólnopolski:

 • Wyró??nienie w konkursie, który by?? cz�???ci�?  projektu organizowanego przez Fundacj�? Ca??a Polska Czyta dzieciom "Wychowanie przez czytanie - z ksi�???k�? w ??wiat warto??ci" W programie udzia?? wzi�???o ponad 7000 uczniów z ponad 260 Szkó?? Podstawowych w ca??ym kraju.Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali prezentacje/filmiki przedstawiaj�?ce wybrane warto??ci.
 • Nasi uczniowie na kó??ku filmowym pod kierunkiem pani Ilony Rajkowskiej przygotowali film pt:" ??yczliwo??�? to podstawa"

Etap Wojewódzki:

 • Domink Rajkowski kl VI- wyró??nienie w III Dolno??l�?skim konkursie fotografii mobilnej dla dzieci „Obok mnie”  organizowany przez JCK w Jeleniej Górze ( do wystawy pokonkursowej zakwalifikowano równie?? prac�? Karoliny Chy??y z kl VI
 •   Piotr Rosek kl VI– 4 miejsce na 800m- Wojewódzkie biegi prze??ajowe LZS.

Etap Powiatowy:

 • IV miejsce dru??yny SP Sciegny w Powiatowych Biegach Prze??ajowych ( Igor Opacki, Damian Czaja, Kacper Wolak, Filip Lasota, Filip Rogaczewski, Maciej Wyrostek, Jakub Hordyniak)
 • Mistrzostwa powiatu w lekkiej atletyce   - 4 miejsce dru??yny ch??opców najlepszy wynik       Damian Czaja kl VII 4 miejsce na 60m

Konkursy Mi�?dzyszkolne:

 • Alan K�?cki kl II - I miejsce w Mi�?dzyszkolnym konkursie na ró??aniec
 • Franciszek Janik kl II- wyró??nienie w Mi�?dzyszkolnym Konkursie Matematycznym kl I-III "Liczyd??o"
 • Natalia Turczy??ska kl I - wyró??nienie w Mi�?dzyszkolnym Konkursie Recytatorskim w j. niemieckim w Czernicy
 • Oliwia Trubi??owicz kl II - wyróznienie w Mi�?dzyszkolnym Konkursie Recytatorskim w j. niemieckim w Czernicy
 • Alan K�?cki klI, Filip Krauze kl. I, Jan Gielert kl. III - druzynowo II miejsce w Konkursie Przyrodniczym dla klas I-III w Le??nym Banku Genów
 • Turniej pi??ki no??nej o puchar burmistrza Karpacza – 2 miejsce

 • wyróznienia w Konkursie "Czyste Karkonosze" organizowanym przez Zwi�?zek Gmin Karkonoskich dla : Alana K�?ckiego z kl II, Mai Maczugi z kl. VI, Martyny Bartczak z kl III oraz dla dzieci przedszkolnych: Filipa Faca, Emilii Schab, Micha??a Koz??owskiego, Micha??a Zawadzkiego, Lidii St�?pniewskiej, Patryka Kozi??skiego

Rok 2016/2017

Etap Powiatowy:

Kacper Wolak - III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Biegach Prze??ajowych

Sara Opacka   wyró??nienie w konkursie plastycznym "Kwiecista ??�?ka" organizowanym przez Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze

Etap Gminny:

Kajetan Bugdoll- I miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorskim

Jakub Hordyniak- III miejsce Gminnym Konkursie Recytatorskim

Krzysztof Erfort- II miejsce w Mi�?dzyszkolnym Konkursie Matematycznym "Liczyd??o" w Karpaczu

Kornelia Pop??awska i Aleksander Pop??awski III miejsce w w Mi�?dzyszkolnym Konkursie Matematycznym "Liczyd??o" w Karpaczu

 

 

Rok 2015/2016

Etap Wojewódzki:

Patryk Szmit Mistrzostwa Wojewódzkie w Lekkoatletyce- 2 miejsce

Na Mistrzostwach Dolnego ?�laska strefy jeleniogórskiej w Zgorzelcu, zaj�??? pierwsze miejsce w biegu na 1000 m ,gdzie uzyska?? czas 3.12.82,  co jest obecnie 4 –tym  czasem w Polsce w tym roku w kategorii  dzieci do 13 lat, a na Europejskich Biegach ulicznych w Boles??awcu   w kategorii 13-15 lat  wygra?? bieg na 900 m. 

Etap Powiatowy:

Sara Opacka IV miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorskim ( udzia?? w Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Jeleniej Górze)

II miejsce - dru??yna-  Turniej PZPN ?�omnica 

 Patryk Szmit – 4 miejsce

Powiatowe biegi prze??ajowe- druzyna 10 osób 2  miejsce

Turniej PZPN Kamienna Góra- dru??yna 2 miejsce

Etap Gminny:

Oskar Basa - konkurs  Mój Anio?? Stró?? Sp Karpacz - wyró??nienie

Malwina Tyrakowska, Karolina Chy??a, Kajetan Bugdoll- "Mój pi�?kny ró??aniec"- parafia Karpacz wyró??nienia

Katarzyna Polowczyk- Mi�?dzyszkolny Konkurs Recytatorski - III miejsce

Katarzyna Polowczyk- Konkurs Piosenki Niemieckojyzcynej III miejsce

Sara Opacka - Gminny Konkurs Recytatorski kl IV-VI - zakwalifikowa??a si�? do

 powiatowego  Dolno??l�?skiego Konkursu Recytatorskiego i Poezji Spiewanej organizowanego przez MDK w Jeleniej Górze

Katarzyna Trubi??owicz, Damian Czaja, Lena Mair- wyró??nienie w konkursie "Czyste Karkonosze" org. Zwi�?zek Gmin Karkonoskich

Rok 2014/2015

Wiktor Lachman klasa I I miejsce w Mi�?dzyszkolnym Konkursie Recytatorskim w Karpaczu

 

Jakub Hordyniak klasa III II miejsce Mi�?dzyszkolny Konkurs Recytatorski w Karpaczu

 

Dominik Rajkowski klasa III II miejsce Mi�?dzyszkolny Konkurs Ortograficzny w Mi??kowie

 

Karolina Chy??a, Dominik Rajkowski, Piotr Rosek klasa III II miejsce w Mi�?dzyszkolym Konkursie Matematycznym w Podgórzynie

 

 Katarzyna Polowczyk klasa II III miejsce w Mi�?dzyszkolnym Konkursie Recytatorskim w Karpaczu

 

Patryk Horbal klasa VI III miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorskim

 

Patryk Szmit klasa V IV miejsce w biegach prze??ajowych LZS - etap powiatowy

 

Magda Kowalczyk, Dominik Rajkowski - wyró??nienie w konkursie "Czyste Karkonosze" org. Zwi�?zek Gmin Karkonoskich

 

Karina Kolankiewicz - Odzia?? Przedszkolny - miejsce w konkursie "Mój w??asny, ciekawy ró??aniec"

 

Rok 2013/2014

Sprawdzian Klasy VI

Nasi uczniowie uzyskali ??redni wynik punktowy: 27 punktów (na 40 mo??liwych) , to wi�?cej ni?? ??rednia gminy, powiatu, województwa i kraju!

szko??a

27

gmina

23,6

powiat jeleniogórski

24,1

województwo dolno??l�?skie

25,4

 

Polska: ??rednio: 25,8

 

 

Etap Powiatowy:

Konrad Wilczy??ski - wyró??nienie w Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Jeleniej Górze