Co, gdzie, kiedy?

 ROK 2021/2022

Witamy w nowym roku szkolnym:)

Nadal pracujemy w reżimie sanitarnym,poniżej obowiązujące procedury funkcjonowania szkoły i przedszkola

Procedura funkcjonowania_Szkoly_od_1_wrzesnia_2020 SP Ściegny.pdf

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej COVID-19

 1. Dziennik elektroniczny Vulcan- jest ten sam, ta sama ścieżka dostępu..

           Dla nowych Użytkowników: aby Rodzice mieli do niego dostęp, potrzebujemy adresu mailowego Państwa.Jest on loginem do dziennika, hasło nalezy sobie ustawić  samodzielnie, po kliknięciu na link "Załóż konto" Adres do dziennika

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminapodgorzyn

instrukcja zakładania konta w e-dzienniku dla Rodziców

 1. Składka na Rada Rodziców 100 zł na cały  rok szkolny , płatne w sekretariacie. w tym jest 33zł na Edu nect oraz opłata za 3-4 koncerty Filharmonii Dolnośląskiej
 2. Ubezpieczenie w PZU, skadka płatna przelewem bankowym  55,21 zł  na podane konto . Dane do wpłatyaty w linku:

Edytowalny szablon informacyjny

Zakres ubezpieczenia:

zakres ubezpieczenia pdf

 

Drodzy Rodzice, nie zapomnijcie wnioskować o Wyprawkę Szkolną 🙂

www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start

 W każdy wtorek w godzinach 0d 8.00-12.00 działaa gabinet profilaktyki zdrowotnej.

 Kalendarz Roku szkolnego

LP

WYDARZENIA

TERMIN

 1.  

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

1.09.2021

 1.  

Zebrania rodziców z wychowawcami klas

08.09.2021

 1.  

Rada Pedagogiczna

15.09.2021

 1.  

Zebranie informacyjne dla rodziców dzieci objętych pomocą psych.ped.

22.09.2021

 1.  

Ślubowanie klas pierwszych

14.10.2021

 1.  

Święto Niepodległości

11.11.2021

 1.  

Dodatkowy dzień wolny

02.11, 12.11.2021

 1.  

Drzwi otwarte szkoły, zebrania z wychowawcami

24.11.2021

 1.  

powiadomienie rodziców o ocenach niedostatecznych za I półrocze

do 17.12.2021

 1.  

Podanie propozycji ocen za I półrocze

do 22.12.2021

 1.  

Zimowa przerwa świąteczna

23.12-02.01.2022

 1.  

Święto Trzech Króli

06.01.2022

 1.  

Dodatkowy dzień wolny

07.01.2022

 1.  

Wystawienie ocen za semestr I

do 17.01.2022

 1.  

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

19.01.2022

 1.  

Zebrania z rodzicami

26.01.2022

 1.  

Ferie zimowe

31.01 do 13.02. 2022

 1.  

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

16.02.2022

 1.  

Drzwi otwarte szkoły, zebrania z rodzicami

06.04.2022

 1.  

Wiosenne ferie świąteczne

14. 04-19.04.2022

 1.  

Dzień wolny

3 maja 2022

 1.  

Dodatkowy dzień wolny

2.05.2022

 1.  

Egzamin po zakończeniu ósmej klasy – dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas 1-7.

24.05- 26.05 2022

 1.  

Powiadomienie rodziców o ocenach niedostatecznych za rok szkolny 2021/22

13.05.2022

 1.  

Diagnoza klas II, III, IV, V, VI,VII

maj 2022

 1.  

Podanie propozycji ocen za rok szkolny2021-22

do 30.05.2022

 1.  

Boże Ciało

16.06.2022

 1.  

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

17.06.2022

 1.  

Wystawienie ocen za rok szkolny

13.06.2022

 1.  

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

15.06.2022

 1.  

Zakończenie roku szkolnego 2019-20120

24.06.2022

 1.  

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

27.06.2022

 

 

Rok 2020/2021

 

deklaracja_swietlica_2021-22.doc

 

 

28.09.2020

Tegoroczna oferta zdj�?�? z Mawi.

zdj�?cia 1

zdj�?cia 2.

 

22.09.2020

Drodzy Rodzice,

w ramach opieki stomatologicznej zostanie wykonany przegl�?d z�?bów i badanie profilaktyczne uz�?bienia (czy dziecko potrzebuje uda�? si�? do ortodonty),

Rodzice otrzymaj�? informacje o stanie jamy ustnej dziecka, badanie jest bezbolesne, z pomoc�? lusterka stomatologicznego, oraz informacje, gdzie mozna leczy�? swoje pociechy. Rodzicow ,którzy nie wyra??aj�? zgody na badanie,prosz�? o pisemn�? odmow�? do dnia 25.09.

Pozdrawiam Marlena Piatek-Ksia??czyk lekarz dentysta

 

02.09.2020

Witamy w nowym roku szkolnym:)

Poni??ej kalendarz roku szkolnego, wa??ne daty oraz informacje o sk??adkach i p??atno??ciach.

 1. Mamy nowy dziennik elektroniczny, Vulcan.

           Aby Rodzice mieli do niego dost�?p, potrzebujemy adresu mailowego Pa??stwa. B�?dzie on loginem do dziennika, has??o nalezy sobie ustawi�? samodzielnie, po klikni�?ciu na link "Za??ó?? konto" .          Adres do dziennika

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminapodgorzyn

instrukcja zak??adania konta w e-dzienniku dla Rodziców

 1. Sk??adka na Rad�? Rodziców 50 z?? na ca??y rok szkolny , p??atne w sekretariacie, ( najlepiej poda�? w kopercie przez dziecko wychowawcy)
 2. Sk??adka na Edu Nect 33 z?? na ca??y rok szkolny   (w podpisanej kopercie do wychowawcy)
 3. Ubezpieczenie w PZU, sk??adka p??atna przelewem bankowym  55,21 z??  na podane konto . Dane do wp??aty w linku:

ubezpieczenie PZU

warunki ubezpieczenia:

warunki ubezpieczenia

 W ka??dy wtorek w godzinach 0d 8.00-12.00 dzia??a gabinet profilaktyki zdrowotnej.

 

Kalendarz roku szkolnego

LP

WYDARZENIA

TERMIN

 1.  

Uroczyste rozpocz�?cie roku szkolnego

1.09.2020

 1.  

Rada Pedagogiczna

09.09.2020, 16.09.2020

 1.  

Zebrania rodziców z wychowawcami klas

09.2020

 1.  

Rada Pedagogiczna

Zebranie informacyjne dla rodziców dzieci obj�?tych pomoc�? psych.ped.

16.09.2020

 

23.09.2020

 1.  

?�lubowanie klas pierwszych

14.10.2020

 1.  

Dodatkowe dni wolne

09-10.11.2020

 1.  

Drzwi otwarte szko??y, zebrania z wychowawcami

25.11.2020

 1.  

powiadomienie rodziców o ocenach niedostatecznych za I pó??rocze

do 11.12.2020

 1.  

Zimowa przerwa ??wi�?teczna

23.12-01.01.2020

 1.  

Podanie propozycji ocen za I pó??rocze

do 22.12.2020

 1.  

Wystawienie ocen za semestr I

do 05.01.2021

 1.  

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

13.01.2021

 1.  

Ferie zimowe

18.01-29.01.2021

 1.  

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

03.02.2021

 1.  

Zebrania z rodzicami

10.02.2021

 1.  

Wiosenne ferie ??wi�?teczne

01.04-06.04.2021

 1.  

Drzwi otwarte szko??y, zebrania z rodzicami

14.04.2021

 1.  

Dzie?? wolny

3 maja 2021

 1.  

Egzamin po zako??czeniu ósmej klasy – dni wolne od zaj�?�? dydaktycznych dla klas 1-7.

25,26,27 maja 2021

 1.  

Powiadomienie rodziców o ocenach niedostatecznych za rok szkolny 2020/21

14.05.2021

 1.  

Diagnoza klas II, III, IV, V, VI,VII

maj 2021

 1.  

Podanie propozycji ocen za rok szkolny2019-2020

do 07.06.2021

 1.  

Dodatkowy dzie?? wolny od zaj�?�? dydaktycznych

04.06.2021

 1.  

Wystawienie ocen za rok szkolny

14.06.2021

 1.  

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

16.06.2021

 1.  

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

28.06.2021

 1.  

Zako??czenie roku szkolnego 2019-20120

25.06.2021

 
 
 
Warto poczyta�?:

Blokada rodzicielska internetu

Procedury: bezpieczenstwo w szkole

 

Kalendarz Roku szkolnego 2019/2020

 

WYDARZENIA

TERMIN

 

Uroczyste rozpocz�?cie roku szkolnego

2.09.2019

 

Zebrania rodziców z wychowawcami klas

12.09.2019

 

Rada Pedagogiczna   Zebranie Rady Rodziców

24.09.2019

 

  Informacje dla rodziców dzieci obj�?tych pomoc�? psych.ped.

30.09.2019

 

?�lubowanie klas pierwszych

14.10.2019

 

Drzwi otwarte szko??y, zebrania z wychowawcami

26.11.2019

 

powiadomienie rodziców o ocenach niedostatecznych za I pó??rocze

do 20.12.2019

 

Zimowa przerwa ??wi�?teczna

23.12-01.01.2020

 

Dodatkowe dni wolne od zaj�?�? dydaktycznych

02.01-03.01.2020

 

Podanie propozycji ocen za I pó??rocze

do 13.01.2020

 

Wystawienie ocen za semestr I

do 20.01.2020

 

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

28.01.2020

 

Próbny egzamin klas VIII

 

 

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

04.02.2020

 

Zebrania z rodzicami

30.01.2020

 

Ferie zimowe

10.02.-23.02.2020

 

Drzwi otwarte szko??y, zebrania z rodzicami

31.03..2020

 

Wiosenne ferie ??wi�?teczne

09.04-14.04.2020

 

Egzaminy ósmej klasy – dni wolne od zaj�?�? dydaktycznych dla klas 1-7.

21.04-23.04.2020

 

Powiadomienie rodziców o ocenach niedostatecznych za rok szkolny 2019/20

14.05.2020

 

Diagnoza klas II, III, IV, V, VI,VII

maj 2020

 

Podanie propozycji ocen za rok szkolny2019-2020

do 31.05.2020

 

Dodatkowy dzie?? wolny od zaj�?�? dydaktycznych

12.06.2020

 

Wystawienie ocen za rok szkolny

16.06.2020

 

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

16.06.2020

 

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

29.06.2020

 

Zako??czenie roku szkolnego 2019-20120

26.06.2020