Światowy  Dzień Ziemi

Światowy  Dzień Ziemi  w 2021  przypada w czwartek 22 kwietnia. Tegorocznym motywem przewodnim jest hasło „Przywróć naszą Ziemię”. Jest największym na świecie świętem ekologicznym, obchodzonym w 192 krajach. W naszej szkole ogłosiliśmy mini konkurs na najciekawsze zdjęcie obrazujące siłę życia każdej rośliny, owadów, ptaków czy zwierząt, które nawet w najtrudniejszych warunkach, ale walczą o przetrwanie. Czekamy na Wasze fotografie.

Więcej →

  • Czwartek, 22 kwietnia 2021
  • Ilona Rajkowska

Od 12.04.2021 do dnia 18 kwietnia 2021 r. na podstawie rozporządzenia MEiN z dnia 08 kwietnia 2021

na obszarze całego  kraju ogranicza się funkcjonowanie  szkół podstawowych, w tym oddziałów przedszkolnych w tych szkołach. Na wniosek rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rodziców dzieci, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 placówka ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do których uczęszczają te dzieci.

Wniosek rodzica o opiekę w przedszkolu

do pobrania również w sekretariacie szkoły

             

Więcej →

  • Piątek, 09 kwietnia 2021
  • Ilona Rajkowska