Pasowanie na czytelnika

Dzisiaj odby??o si? pasowanie na czytelnika uczniów klasy pierwszej. To oficjalne przyj?cie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak uczniowie z??o??yli przyrzeczenie dowiedzieli si?, jak nale??y dba? o ksi???ki. Po takim wprowadzeniu pierwszaki z??o??y??y uroczyste przyrzeczenie, ??e zawsze b?d? szanowa? ksi???ki. Wreszcie przyszed?? czas na wypo??yczenie pierwszej ksi???eczki.????

Więcej →

  • Czwartek, 28 stycznia 2021
  • Mateusz Piechnik

Po d??ugim wypoczynku czas wraca? do nauki...

Od poniedzia??ku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III wracaj? do nauki stacjonarnej.
Uczniowie klas IV-VIII szkó?? podstawowych nadal b?d? si? uczy? zdalnie.
Obowi?zuj? te same co dotychczas zasady i procedury. Plan lekcji bez zmian.

Do zobaczenia i us??yszenia:)

Więcej →

  • Niedziela, 17 stycznia 2021
  • Ilona Rajkowska
Konkurs InstaLogik
Mimo trudów nauki zdalnej, nasi uczniowie bior? te?? udzia?? w pozaszkolnych konkursach realizowanych on-line. W listopadzie pi?cioro z nich wzi???o udzia?? w ogólnopolskim popularyzatorskim konkursie matematyczno - informatycznym Instalogik. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów zainteresowanych zagadkami logicznymi, matematyk? i programowaniem
Do II etapu zakwalifikowali si? Krzysztof z kl. 5 i Maciej kl. 7. Niedawno dostali??my informacj?, ??e Krzysztof zakwalifikowa?? si? do III etapu konkursu!!! Gratulujemy i ??yczymy powodzenia!

Więcej →

  • Poniedziałek, 28 grudnia 2020
  • Ilona Rajkowska
?wi?teczne ??yczenia

Zako??czy?? si? czas nauki w 2020 roku. Na lekcjach, mo??e stacjonarnie, a mo??e nadal on-line, spotkamy si? dopiero 18 stycznia. Wszystkim ??ycz? odpoczynku i wytchnienia: Uczniom,  Nauczycielom, Rodzicom, Pracownikom i Przyjacio??om Szko??y. Radosnych ?wi?t!

Więcej →

  • Środa, 23 grudnia 2020
  • Ilona Rajkowska