Tradycją naszej szkoły, jest świętowanie z okazji Dnia Życzliwości i Pozdrowień. W tym roku ten dzień obchodziliśmy pod hasłem TOLERANCJI I INTEGRACJI.

W trakcie spotkania klasa piąta zapoznała wszystkich ze znaczeniem słowa tolerancja, opowiedziała o zachowaniach pożądanych w szkole. Uczniowie obejrzeli film dotyczący tolerancji a nauczyciele odpowiadali na pytania dotyczące tego tematu.

Więcej →

  • Poniedziałek, 05 grudnia 2016
  • Katarzyna Nieckula

Od października br. dolnośląscy policjanci ruszyli z wojewódzkim programem edukacyjnym pn. „ALFA”, ukierunkowanym na podnoszenie świadomości i kształtowanie pożądanych postaw oraz zachowań w sytuacji zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Pierwszy etap tego przedsięwzięcia adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Dolnego Śląska.

Więcej →

  • Poniedziałek, 05 grudnia 2016
  • Katarzyna Nieckula
Święto Niepodległości 2016

W przeddzień Święta Niepodległości spotkaliśmy się na uroczystym apelu, który zaprezentowała klasa III. Znajomość wykonanych przez nich pieśni wojskowych i piosenek z tamtego okresu zrobiła na wszystkich wrażenie! Po apelu wysłuchaliśmy koncertu muzyki ludowej, którą z wielką energią zagrała kapela z Beskidu Śląskiego.

Więcej →

  • Czwartek, 24 listopada 2016
  • Ilona Rajkowska
Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego

Nasza szkoła realizuje ogólnopolski projekt Cyfrowobezpieczni.pl - Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. Program ma na celu uwrażliwienie dzieci na to jak mądrze korzystać z komputerów. Wczoraj pani M. Walczak - edukator projektu, przeprowadziła warsztaty, w których uczestniczyli wszyscy uczniowie. Poznawali sposoby tworzenia bezpiecznych haseł i loginów, rozmawiali na temat ryzykownych zachowań w sieci  w kontakcie z nieznajomymi.

Więcej →

  • Czwartek, 03 listopada 2016
  • Ilona Rajkowska
Wyróżnienie dla Sary w konkursie plastycznym organizowanym przez Muzeum Przyrodnicze

W dniu 28 października 2016 roku odbyło się w  Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze podsumowanie konkursu plastycznego z cyklu "Znam przyrodę mojego miasta i regionu", którego tegoroczny tytuł brzmiał "Kwiecista łąka", oraz wręczenie nagród laureatom. Wpłynęło aż 561 prac, więc tym bardziej miło nam donieść, że Sara Opacka otrzymała wyróżnienienie w swojej kategorii wiekowej, czyli klas IV-VI

Wystawa pokonkursowa prezentująca prace dzieci będzie czynna do 4 listopada 2016 roku.

Więcej →

  • Czwartek, 03 listopada 2016
  • Ilona Rajkowska