Aktualno┼Ťci

Nauka zdalna od 22 marca 2021 do 11 kwietnia

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalno??ci w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, nauk─? w trybie zdalnym b─?d─? realizowali uczniowie wszystkich klas szkó?? podstawowych w ca??ym kraju.

 Dyrektor szko??y  organizuje nauczanie zdalne lub stacjonarne na terenie szko??y uczniom ze wzgl─?du na rodzaj niepe??nosprawno??ci oraz mo??e – ze wzgl─?du na inne przyczyny uniemo??liwiaj─?ce uczniowi nauk─? zdaln─? w domu, zorganizowa─? nauk─? zdaln─? w szkole na dotychczasowych zasadach.

Dyrektorzy szkó?? nadal mog─? organizowa─? uczniom klas ósmych  konsultacje indywidualne lub w ma??ych grupach oraz organizowa─? egzaminy próbne.

Przedszkole pracuje bez zmian stacjonarnie.

Edytowany: Pi─ůtek, 19 marca 2021

ÔćÉ Powr├│t

  • Pi─ůtek, 19 marca 2021
  • Ilona Rajkowska