Plan lekcji

  

 

L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8.00-8.45 religia muzyka eduk.wczesnoszkolna religia j.angielski
2 8.55-9.40 eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna
3 9.50-10.35 eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna
4 10.45-11.30 plastyka eduk.wczesnoszkolna  zaj.dodatkowe eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna
5 11.50-12.35   eduk.wczesnoszkolna     zaj. komputerowe
6 12.45-13.30    j.angielski      
7 13.40-14.25          
 
             
             

 

 

L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8.00-8.45 religia wf eduk.wczesnoszkolna religia eduk.wczesnoszkolna
2 8.55-9.40 eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna j. niemiecki eduk.wczesnoszkolna
3 9.50-10.35 eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna j. niemiecki eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna
4 10.45-11.30 plastyka zaj. komputerowe wf eduk.wczesnoszkolna muzyka
5 11.50-12.35  zaj.dod eduk.wczesnoszkolna      wf
6 12.45-13.30          
7 13.40-14.25          
 
             
             

  

 

L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8.00-8.45 j. niemiecki wf eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna
2 8.55-9.40  zaj.dod eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna
3 9.50-10.35 eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna zaj.komputerowe eduk.wczesnoszkolna religia
4 10.45-11.30 eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna wf j.niemiecki muzyka
5 11.50-12.35 eduk.wczesnoszkolna religia     wf 
6 12.45-13.30          
7 13.40-14.25          
 
             
             

 

 

L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8.00-8.45 j. polski religia j.polski przyroda  
2 8.55-9.40  wf godz.wych historia informatyka religia
3 9.50-10.35 j.niemiecki j.niemiecki wf j.polski j.polski
4 10.45-11.30 matematyka matematyka technika matematyka matematyka
5 11.50-12.35 muzyka  j.polski  wf  plastyka wdż
6 12.45-13.30  przyroda wf j.niemiecki     j.angielski
7 13.40-14.25          
 
             
             

    

 

L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8.00-8.45 j. polski religia j.niemiecki j. niemiecki matematyka
2 8.55-9.40 wf godz. wych technika biologia religia
3 9.50-10.35 j. niemiecki j. polski wf j. polski j. angielski
4 10.45-11.30 matematyka j. polski historia matematyka geografia
5 11.50-12.35 muzyka matematyka wf plastyka  wdż
6 12.45-13.30 informatyka wf  j.polski  historia  
7 13.40-14.25          
 
             

    

 

L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8.00-8.45 wf biologia matematyka   religia
2 8.55-9.40 j.polski j. polski j.niemiecki j. polski matematyka
3 9.50-10.35 informatyka geografia historia historia wdż
4 10.45-11.30 jniemieck j.niemiecki religia godz. wych j.polski
5 11.50-12.35  matematyka   j.polski matematyka technika
6 12.45-13.30 muzyka   plastyka wf  wf
7 13.40-14.25        wf  j.angielski
           
             

 

L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8.00-8.45 wf j.niemiecki matematyka biologia religia
2 8.55-9.40 j.niemiecki j.polski j.polski chemia j.angielski
3 9.50-10.35 matamatyka biologia historia informatyka matematyka
4 10.45-11.30 j.polski geografia religia godz.wych j.polski
5 11.50-12.35 j.polski fizyka j.niemiecki historia geografia
6 12.45-13.30 muzyka  matematyka plastyka wf wf
7 13.40-14.25 fizyka  j.angielski  chemia wf  
           
             
             

    

L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8.00-8.45 matematyka j.polski historia chemia j.polski
2 8.55-9.40 matematyka biologia matematyka fizyka j.polski
3 9.50-10.35 j.polski religia j.polski j.niemiecki geografia
4 10.45-11.30 informatyka EDB j.niemiecki historia j.angielski
5 11.50-12.35 j.niemiecki wf chemia wf  j.angielski
6 12.45-13.30 godz.wych. fizyka WOS godz.wych  
7 13.40-14.25 religia wf wf WOS  
 8  14.35-15.20    j.angielski