Plan lekcji

 

L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8.00-8.45 plastyka muzyka eduk.wczesnoszkolna religia eduk.wczesnoszkolna
2 8.55-9.40 eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna
3 9.50-10.35 eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna
4 10.45-11.30 religia eduk.wczesnoszkolna  zaj.dodatkowe j. angielski eduk.wczesnoszkolna
5 11.50-12.35 j. angielski eduk.wczesnoszkolna     zaj. komputerowe
6 12.45-13.30          
7 13.40-14.25          
 
             
             

 

L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8.00-8.45 plastyka wf eduk.wczesnoszkolna religia eduk.wczesnoszkolna
2 8.55-9.40 eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna j. niemiecki eduk.wczesnoszkolna
3 9.50-10.35 eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna j. niemiecki eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna
4 10.45-11.30 religia zaj. komputerowe wf eduk.wczesnoszkolna muzyka
5 11.50-12.35  zaj.dod eduk.wczesnoszkolna      wf
6 12.45-13.30          
7 13.40-14.25          
 
             
             

  

L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8.00-8.45 j. niemiecki wf eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna
2 8.55-9.40  zaj.dod eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna zaj. komputerowe eduk.wczesnoszkolna
3 9.50-10.35 eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna religia eduk.wczesnoszkolna religia
4 10.45-11.30 eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna wf j.niemiecki muzyka
5 11.50-12.35 eduk.wczesnoszkolna  eduk.wczesnoszkolna     wf 
6 12.45-13.30          
7 13.40-14.25          
 
             
             
L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8.00-8.45 j. polski religia j.polski przyroda j.angielski
2 8.55-9.40  wf godz.wych historia informatyka religia
3 9.50-10.35 j.niemiecki j.niemiecki wf j.polski j.polski
4 10.45-11.30 matematyka matematyka technika matematyka matematyka
5 11.50-12.35 muzyka  wf  plastyka  wf wdż
6 12.45-13.30  przyroda  j.polski j.niemiecki     
7 13.40-14.25          
 
             
             

   

L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8.00-8.45 j. polski religia j.niemiecki j. niemiecki matematyka
2 8.55-9.40 wf godz. wych technika biologia religia
3 9.50-10.35 j. niemiecki j. polski wf j. angielski j. polski
4 10.45-11.30 matematyka j. polski historia matematyka geografia
5 11.50-12.35 muzyka wf plastyka wf  wdż
6 12.45-13.30 informatyka matematyka    historia  
7 13.40-14.25          
 
             

   

L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8.00-8.45 wf biologia matematyka j.polski religia
2 8.55-9.40 j.polski j. niemiecki j.polski j. polski matematyka
3 9.50-10.35 informatyka geografia historia historia j. angielski
4 10.45-11.30 j. angielski j.niemiecki religia godz. wych j.polski
5 11.50-12.35  j.niemiecki matematyka j.polski matematyka technika
6 12.45-13.30 muzyka  wf plastyka wf  wf
7 13.40-14.25    wdż      
           
             
L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8.00-8.45 wf j.niemiecki matematyka biologia religia
2 8.55-9.40 j.niemiecki j.polski j.polski chemia j.angielski
3 9.50-10.35 matamatyka biologia historia informatyka geografia
4 10.45-11.30 j.polski geografia religia godz.wych j.polski
5 11.50-12.35 j.polski fizyka j.niemiecki historia matematyka
6 12.45-13.30 muzyka wf plastyka wf wf
7 13.40-14.25 fizyka  matematyka  chemia j.angielski  
           
             
             

  

L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8.00-8.45 matematyka j.polski historia chemia j.polski
2 8.55-9.40 matematyka biologia matematyka fizyka j.polski
3 9.50-10.35 j.polski religia j.polski j.niemiecki matematyka
4 10.45-11.30 j. niemiecki EDB j.niemiecki historia j.angielski
5 11.50-12.35 religia geografia chemia j.angielski  
6 12.45-13.30 j.angielski fizyka WOS godz.wych  
7 13.40-14.25 informatyka wf wf WOS  
 8  14.35-15.20    wf  wf