Plan lekcji

   

L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8.00-8.45 eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna
2 8.55-9.40 eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna
3 9.50-10.35 j.angielski plastyka eduk.wczesnoszkolna wf wf
4 10.45-11.30 religia muzyka wf eduk.wczesnoszkolna religia
5 11.50-12.35  dodatkowe zajęcia komputer.    j.angielski  
6 12.45-13.30          
7 13.40-14.25          
 
             
             

  

L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8.00-8.45 j.angielski eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna j.angielski
2 8.55-9.40 eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna wf eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna
3 9.50-10.35 eduk.wczesnoszkolna plastyka eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna
4 10.45-11.30 zajęcia kompter. dodatkowe eduk.wczesnoszkolna religia muzyka
5 11.50-12.35  religia wf   wf  
6 12.45-13.30          
7 13.40-14.25          
 
             
             

   

L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8.00-8.45 eduk.wczesnoszkolna wf wf eduk.wczesnoszkolna wf
2 8.55-9.40  eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna
3 9.50-10.35 plastyka eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna religia religia
4 10.45-11.30 eduk.wczesnoszkolna eduk.wczesnoszkolna zajęcia kompter. j.angielski eduk.wczesnoszkolna
5 11.50-12.35 dodatkowe  muzyka      j.angielski
6 12.45-13.30          
7 13.40-14.25          
 
             
             

  

L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8.00-8.45   j.polski j.polski religia  j.niemiecki
2 8.55-9.40  j.polski przyroda j.polski matematyka j.polski
3 9.50-10.35 informatyka wf  matematyka historia j.angielski
4 10.45-11.30 wf matematyka godz. wychow. wf muzyka
5 11.50-12.35 matematyka  j.niemiecki przyroda    wf
6 12.45-13.30  technika  j.niemiecki plastyka    religia
7 13.40-14.25          
 
             
             

     

L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8.00-8.45   matematyka j.niemiecki religia  j.polski
2 8.55-9.40 informatyka   j.polski j.niemiecki historia matematyka
3 9.50-10.35 j.polski wf historia geografia muzyka
4 10.45-11.30 godzina wychow. wf matematyka matematyka j.niemiecki
5 11.50-12.35 wf biologia j.polski plastyka religia
6 12.45-13.30   technika  j.polski  j.angielski  wf
7 13.40-14.25          
 
             

     

L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8.00-8.45 biologia religia religia  j.polski  
2 8.55-9.40 j.angielski matematyka historia godz.wychow. j.niemiecki
3 9.50-10.35 geografia technika j.niemiecki matematyka matematyka
4 10.45-11.30 matematyka informatyka j.niemiecki technika wf
5 11.50-12.35  j.polski j.polski   historia j.polski
6 12.45-13.30  wf j.polski   wf  
7 13.40-14.25  plastyka  wf      
           
             

 

L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8.00-8.45 j.polski religia religia matematyka  
2 8.55-9.40 biologia fizyka matematyka g.wychowawcza geografia
3 9.50-10.35 matematyka matematyka j.polski fizyka  j.polski
4 10.45-11.30 j.angielski j.polski j.polski chemia wf
5 11.50-12.35 geografia muzyka chemia historia j.niemiecki
6 12.45-13.30 wf biologa  historia  wf j.niemiecki
7 13.40-14.25 plastyka wf j.niemiecki j.angielski  informatyka
           
             
             

    

L.p. Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8.00-8.45 matematyka fizyka historia historia matematyka
2 8.55-9.40 matematyka informatyka religia j.polski j.angielski
3 9.50-10.35 biologia j.polski wf j.polski j.niemiecki
4 10.45-11.30 j.polski geografia chemia fizyka j.polski
5 11.50-12.35 j.angielski matematyka j.niemiecki godz.wychow. religia
6 12.45-13.30 j.angielski wf j.niemiecki chemia wf
7 13.40-14.25 wf EDB WOS  WOS  wdż
 8  14.35-15.20