Rekrutacja

 Informuję,

że wszystkie dzieci, których rodzice złozyli wnioski o przyjęcie do szkoły i przedszkola w roku szkolnym 2024/2025  zostały przyjęte.

Ilona Rajkowska- dyrektor szkoły

Rekrutacja do Przedszkola i  Szkoły w roku szkolnym 2024/2025

zapraszamy do składania wniosków do przedszkola oraz do I klasy. Mamy również miejsca w klasach II, IV, V, VII,VIII.

Wnioski są do pobrania z linków poniżej lub w sekretariacie szkoły.

 

 Zarządzenie Wójta Gminy Podgórzyn z dnia 31 stycznia 2024.pdf

 

Ważne daty dla osób składających wniosek o przyjęcie do szkoły lub przedszkola i odziału przedszkolnego (tzw. "zerówki")

składanie wniosków w sekretariacie szkoły od 08.03.2024 do 27.03.2024

Wyniki rekrutacji i lista przyjętych dzieci będzie ogłoszona na stronie internetowej  do 08.04.2024

potwierdzenie przez Rodzica ( opiekuna prawnego) woli przyjęcia w postaci pisemnego oswiadczenia do 12.04.2024

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 15.04.2024

 

Wniosek do Przedszkola.docx

Wniosek o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego.docx

Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy.doc

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły

wyprawka dla pierwszoklasistów

 potwierdzenie woli przyjęcia do I klasy_1.docx

potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola .docx