Rekrutacja

 Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

 

list Dolnośląskiego Kuratora Oświaty rekrutacja.pdf

 

Rekrutacja do Przedszkola i Szkoły na rok   szkolny 2023/2024

 

Informujemy,

że wszystkie dzieci, których Rodzice złożyli podania o przyjęcie do przedszkola i klasy pierwszej, 

zostały przyjęte.

 

 

Ważne daty dla osób składających wniosek o przyjęcie do szkoły lub przedszkola i odziału przedszkolnego (tzw. "zerówki")

składanie wniosków w sekretariacie szkoły od 09.03.2023 do 27.03.2023

Wyniki rekrutacji i lista przyjętych dzieci będzie ogłoszona na stronie internetowej  do 05.04.2023

potwierdzenie przez Rodzica ( opiekuna prawnego) woli przyjęcia w postaci pisemnego oswiadczenia do 11.04.2023

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjetych i nieprzyjetych do 13.04.2023

zarządzenie Wójta gminy Podgórzyn w sprawie rekrutacji.pdf

Wniosek do Przedszkola.docx

Wniosek o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego.docx

Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy.doc

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły

wyprawka dla pierwszoklasistów

potwierdzenie woli przyjęcia do I klasy.docx

potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola.docx