Kadra

                           

                Leszek Basi??ski

           w latach 1985-2018 Dyrektor Szko??y

              

 

 

 

             Ilona Rajkowska

               dyrektor szko??y

                    biblioteka

            


 

  

                                      

                  Dorota Benderz

            przyroda, plastyka, muzyka, technika, geografia

           wychowawstwo klasy VIII

 

 

 

 

                  Anna Czarnecka

                     j. polski

        

 

 

 

               Mateusz Piechnik       

 

              religia, informatyka

 

 

              Katarzyna Zieli??ska

              matematyka, wych. kl.VII

 

 

                      

                Jolanta Ko??odziejczyk

                    Oddzia?? Przedszkolny  

                    Agnieszka Hus 

                 Oddzia?? Przedszkolny

 

                          

                    Tomasz Lasota

                  wychowanie fizyczne

 

 

 
                                                            

 

                     Agata Adamek

                    j. angielski, wych. klasy VI

 

                   

                     Kazimierz Bielawski

                     historia, WOS

 

 

                     Aneta Macuga-Stan

                     fizyka, chemia

 

                    El??bieta Bagi??ska

                      biologia, EDB

 

                            

                     Anna Ochman

          nauczanie zintegrowane,  klasa III

 

 

                      

            
                                           

                    Karolina Piechnik

             Nauczanie zintergrowane, klasa I

 

                     

                  

                      Jolanta So?ko 

                       j. niemiecki

 

 

                                                         

 

 

                   Ma??gorzata ?niegocka

             nauczanie zintegrowane, klasa II, wd??

 

 

 

             

               Ma??gorzata Ha??on

                pedagog szkolny, wych. klasy IV i V

 

 

 

 

               Anna Andrzejewicz

            nauczyciel wspomagaj?cy

 

                  Anna Bogucka

                       logopeda

 

 

                             

                    

                        Ewa Hus

                 sekretarz szko??y

 

 

 

                                    

              Katarzyna Szmit

            dba o czysto??? szko??y

 

             Katarzyna Bartczak

              dba o czysto??? szko??y

 

            Aneta Chamielec

             dba o nasze przedszkolaki- tzw.wo??na oddzia??owa

 

                                                     

                    Danuta Szopa

                 piel?gniarka szkolna

 

                 


 

 

                Ireneusz Erfort

                          wo??ny