Od 12.04.2021 do dnia 18 kwietnia 2021 r. na podstawie rozporządzenia MEiN z dnia 08 kwietnia 2021

na obszarze całego  kraju ogranicza się funkcjonowanie  szkół podstawowych, w tym oddziałów przedszkolnych w tych szkołach. Na wniosek rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rodziców dzieci, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 placówka ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do których uczęszczają te dzieci.

Wniosek rodzica o opiekę w przedszkolu

do pobrania również w sekretariacie szkoły

             

Więcej →

  • Piątek, 09 kwietnia 2021
  • Ilona Rajkowska
2 kwietnia - Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Osoby w spektrum autyzmu należą do grup najbardziej narażonych na dyskryminację, przemoc i wykluczenie. Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka o podłożu neurologicznym. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. W Polsce żyje około 400 tysięcy dzieci z autyzmem. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, ma na celu propagowanie wiedzy na temat tego zjawiska.

W ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu realizowane są liczne inicjatywy na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin. Jedną z nich jest „Polska na Niebiesko” – coroczna kampania społeczna o zasięgu ogólnopolskim.

W naszej Szkole również włączyliśmy się do tej akcji. Pani Ania - pedagog specjalny, przygotowała film o dzieciach autystycznych, który obejrzeli wszyscy uczniowie i nauczyciele. Zostały także wykonane prace plastyczne na ten temat. Przede wszystkim jednak pokazaliśmy solidarność z dziećmi z autyzmem niebieskim kolorem ubrania. Mamy w Szkole takie dzieci i wiemy, że czują się u nas bardzo dobrze, a rodzice naszych autystyków są spokojni o ich rozwój intelektualny i społeczny.

Brawo dla Dzieci i Dorosłych, którzy są świadomi problemów związanych z autyzmem.

Więcej →

  • Piątek, 02 kwietnia 2021
  • Ilona Rajkowska